Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HCL 2016 – A DOUA PARTE

– HCL numarul 68 din data de 20.12.2016 – Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

– HCL numarul 67 din data de 20.12.2016 – Privind aprobarea cărții ,,Patronime și Antroponime,,

– HCL numarul 66 din data de 20.12.2016 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Ancuța Constantin pentru efectuarea de investigații medicale /intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament de specialitate

– HCL numarul 65 din data de 20.12.2016 – Privind aprobarea modificării Statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar,,ADIA,,Gorj

– HCL numarul 64 din data de 20.12.2016 – Privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat, ce urmeaza a funcționa în anul școlar 2017-2018 pe raza orașului Țicleni

– HCL numarul 63 din data de 20.12.2016 – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului public al orașului Țicleni, în vederea deschiderii unei fabrici de confecții

– HCL numarul 62 din data de 15.12.2016 – Privind completarea HCL numarul 53 din data de 24.11.2016, privind trecerea din domeniu public în domeniu privat în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării tablei aferentă acoperișului primăriei

– HCL numarul 61 din data de 15.12.2016 – Privind modificarea și completarea HCL numarul 52 din data de 24.11.2016 a mandatarului reprezentantului UAT Țicleni în AGA a SC Aparegio Gorj SA

– HCL numarul 60 din data de 15.12.2016 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Țicleni

– HCL numarul 59 din data de 15.12.2016 – Privind stabilirea nivelului de chiriei ,,Centrului de Festivități,,

– HCL numarul 58 din data de 15.12.2016 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numarul 57 din data de 15.12.2016 – Privind prelungirea contractului de închiriere cu SC MEDICOVER SRL

– HCL numarul 56 din data de 09.12.2016 – Privind propunerea anulării creanțelor fiscale în sumă de până la 40 lei aflate în sold la data de 31.12.2016

– HCL numarul 55 din data de 09.12.2016 – Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

– HCL numarul 54 din data de 24.11.2016 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Țicleni

– HCL numarul 53 din data de 24.11.2016 – Privind trecerea din domeniu public în domeniu privat în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării tablei aferentă acoperișului primăriei

– HCL numarul 52 din data de 24.11.2016 – Privind mandatarea reprezentantului UAT Țicleni, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Aparegio Gorj S.A. 

– HCL numarul 51 din data de 24.11.2016 – La proiectul privind constituirea unui drept de superficie gratuit în favoarea OMV PETROM

– HCL numarul 50 din data de 24.11.2016 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea de noi membrii

– HCL numarul 49 din data de 14.11.2016 – Privind aprobarea ,,Agendei culturale a orașului Țicleni,, – pentru anul 2017

– HCL numarul 48 din data de 14.11.2016 – Privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2016 în vederea repartizării, prin inchiriere a locuințelor sociale

– HCL numarul 47 din data de 14.11.2016 – Privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, aprobarea documentației tehnico-economice , faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție(D.A.L.I), a indicatorilor tehnico-economici (faza D.A.L.I), cererii de finanțare și bugetului proiectului inclus în cererea de finanțare…..

– HCL numarul 46 din data de 14.11.2016 – Privind aprobarea modelului de CONTRACT cu privire la stabilirea și efectuarea măsurilor și acțiunilor de pregătire, contractare și implementare a proiectului pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și a modelului de ACT ADIȚIONAL la CONTRACT cu privire la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

– HCL numarul 45 din data de 14.11.2016 – Privind acordul aderării Orașului Țicleni la CONVENȚIA PRIMARILOR – angajament voluntar al autorităților locale în vederea dezvoltării unor planuri locale pentru promovarea eficienței energetice și a energiei durabile

– HCL numarul 44 din data de 14.11.2016 – Privind aprobarea ,,Strategiei energetice locale a orașului Țicleni pentru perioada 2014 – 2020,,

– HCL numarul 43 din data de 27.10.2016 – Privind aprobarea modelului de contract – cadru de inchiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe sociale

– HCL numarul 42 din data de 27.10.2016 – Privind modificarea și completare a Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale

– HCL numarul 41 din data de 27.10.2016 – Privind rectificarea Bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016

– HCL numarul 40 din data de 27.10.2016 – Privind aprobarea Anuarului Orașului Țicleni ,,Glasul Cetății,, ediția 2016

– HCL numarul 39 din data de 27.10.2016 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Mohor Oana-Alina pentru efectuarea de investigații medicale / intervenții chirurgicale / procurarea de medicamente / efectuarea de tratament medical de specialitate 

– HCL numarul 38 din data de 27.10.2016 – Privind aprobarea organizarii evenimentului 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei si a manifestarilor dedicate acestui eveniment

– HCL numarul 37 din data de 27.10.2016 – Privind aprobarea Listei de prioritati pentru anul 2016 in vederea repartizarii, prin inchiriere a locuintelor sociale + anexa

– HCL numarul 36 din data de 27.10.2016 – Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2017

 – Proces verbal, încheiat azi, 27.09.2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni în ședință ordinară

– HCL numarul 35 din data de 27.09.2016 – Pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Țicleni nr. 12/29.01.2016 privind aprobarea bugetului local și bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016

– HCL numarul 34 din data de 27.09.2016 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Crețan Cristina pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea de tratament medical de specialitate

– HCL numarul 33 din data de 27.09.2016 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Bogdan Șofei Laurențiu pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea de tratament medical de specialitate

– HCL numarul 32 din data de 27.09.2016 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numarul 31 din data de 27.09.2016 – Privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Consiliului Local Țicleni, pe toată durata mandatului 2016 – 2020

– HCL numarul 30 din data de 27.09.2016 – Privind aprobarea Planului de ocupare a funcților publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Țicleni pentru anul 2017

– HCL numarul 29 din data de 27.09.2016 – Privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare

– HCL numarul 28 din data de 27.09.2016 – Privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orasului Țicleni

– HCL numarul 27 din data de 27.09.2016 – Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

– HCL numarul 26 din data de 27.09.2016 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea a noi membri

– HCL numarul 25 din data de 27.09.2016 – Privind aprobarea procedurilor de organizare a evenimentului ,,1 Octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice,,

– HCL numarul 24 din data de 12.08.2016 – Privind numirea reprezentantului Orașului Țicleni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Gilortul,, Gorj, precum și numirea reprezentantului Orașului Țicleni în Adunarea Generală a Asociaților SC Salubris Gilort SRL

– HCL numarul 23 din data de 12.08.2016 – Privind stabilirea unor măsuri pentru buna organizare a activității compartimentului asistență medicală comunitară, mediere sanitară și asistență medicală pentru unitățile de învățământ din cadrul aparatului de specialitate al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Țicleni

– HCL numarul 22 din data de 12.08.2016 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Țicleni+anexă 

– HCL numarul 21 din data de 12.08.2016 – Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Țicleni și Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni în vederea desfășurării unor activității extracurriculare+anexă

– HCL numarul 20 din data de 12.08.2016 – Privind propunerea de schimbare a destinației imobilului ,,cantină liceu,, situat in Orașul Țicleni, Str. Petroliștilor, Nr. 710, jud. Gorj

– HCL numarul 19 din data de 12.08.2016 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea unui nou membru

– HCL numarul 18 din data de 28.07.2016 – Privind amenajarea unui teren aparținând domeniului privat al Orașului Țicleni

– HCL numarul 17 din data de 28.07.2016 – Privind includerea unui teren în domeniul privat al Orașului Țicleni

– HCL numarul 16 din data de 28.07.2016 – Privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului public al Orașului Țicleni, în vederea deschiderii unei fabrici de confecții

– HCL numarul 15 din data de 28.07.2016 – Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat având ca obiect capacitățile energetice aferente investiției ,, Extindere rețea electrică de joasă tensiune – aleea Cetății, str. Petroliștilor nr. 1 și str. Vârful Vii, realizată pe baza contractului nr. 15916/16.10.2015

– HCL numarul 14 din data de 28.07.2016 – Privind darea în administrarea și exploatarea  SC Aparegio Gorj a unor obiective de investii aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al Orașului Țicleni 

– HCL numarul 13 din data de 28.07.2016 – Privind organizării și desfășurării unui ,,Spectacol de lasere,, în cadrul ,,Zilelor Orașului Țicleni – 2016,,

– HCL numarul 12 din data de 28.07.2016 – Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Țicleni ca membri in Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Țicleni

– HCL numarul 11 din data de 28.07.2016 – Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Țicleni ca membri in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Țicleni

– HCL numarul 10 din data de 28.07.2016 – Privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2016

– HCL numarul 9 din data de 25.06.2016 – Privind atribuirea denumirii unei străzi noi din orașul Țicleni

– HCL numarul 8 din data de 25.06.2016 – Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Țicleni, însușit prin H.C.L. nr. 41/24.08.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, cu modificarile și completările ulterioare, anexa nr. 8

– HCL numarul 7 din data de 30.06.2016 – Pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea, locuințelor sociale din orașul Țicleni, stabilirea criteriilor de repartizare a acestora, precum și pentru comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

– Proces verbal încheiat azi, 25.06.2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local  al Orașului Țicleni în ședință de constituire

– HCL numarul 6 din data de 25.06.2016 – Privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. Țicleni pe principalele domenii de activitate

– HCL numarul 5 din data de 25.06.2016 – Privind alegerea Viceprimarului Orașului Țicleni

– HCL numarul 4 din data de 25.06.2016 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numarul 3 din data de 25.06.2016 – Privind declararea C.L. Țicleni ca legal constituit

– HCL numarul 2 din data de 25.06.2016 – Privind validarea mandatelor consilierilor alesi

– HCL numarul 1 din data de 25.06.2016 – Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în cadrul C.L. Țicleni

Related Images:

Sari la conținut