– HCL numarul 104 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 23.12.2015 – Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2015

– Proces verbal, încheiat azi, 17.12.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni în ședință ordinară

– HCL numarul 103 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind rectificarea Bugetului Local; venituri proprii și venituri proprii și subvenții pe anul 2015

– HCL numarul 102 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Țicleni…+Anexă

– HCL numarul 101 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind probarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ,,Rețea apă zona Gura Lumezii,,

– HCL numarul 100 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ,,Rețea canalizare menajeră și apă cladire fostul cinematograf,,

– HCL numarul 99 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului ,,Rețea canalizare menajeră Bibliotecă,,

– HCL numarul 98 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind prelungirea valabilității Planului de Urbanism General al orașului Țicleni

– HCL numarul 97 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 17.12.2015 – Privind propunerea de schimbare a destinației imobilului,,cantina liceu,, 

– Proces – verbal incheiat azi, 30.11.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni in ședință ordinară.

– HCL numarul 95 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.11.2015 – Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, ce urmează a funcționa în anul școlar 2016 – 2017, pe raza orașului Țicleni+Anexa 1

– HCL numarul 94 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.11.2015 – Privind aprobarea tarifelor serviciului de  salubrizare la nivelul orașului Țicleni

– HCL numarul 93 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.11.2015 – Pentru modificarea și completarea anexei nr. 3  la HCL Țicleni nr. 75 din 30.09.2015 privind aprobarea trecerii unui bun  imobil din domeniul public al Orașului Țicleni în domeniul privat al  Orașului

– HCL numarul 92 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind rectificarea Bugetului local;venituri proprii și venituri proprii și subvenții pe anul 2015+Raport de specialitate

– HCL numarul 91 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea tarifelor/taxelor pentru închirierea utilajelor din dotarea Primăriei Orașului Țicleni

– HCL numarul 90 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea ,,Agendei culturale a orașului Țicleni – pentru anul 2016,,+Anexa 1

– HCL numarul 89 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni+Anexa 1

– HCL numarul 88 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Realizare pod strada Bărbăteștilor-Parcu Mare,,

– HCL numarul 87 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Reabilitare sediu Primărie și amenajare domeniu public aferent Primăriei,,

– HCL numarul 86 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente investiției ,,Podețe,dalări șanțuri și ziduri de sprijin,,

– HCL numarul 85 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.10.2015 – Privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016

– HCL numarul 84 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind alegerea președintelui de ședință.

– HCL numarul 83 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea de noi membri.

– HCL numarul 82 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni + Anexe

– HCL numarul 81 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Țicleni, pe anul 2016.

– HCL numarul 80 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Țicleni ca membri în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Țicleni.

– HCL numarul 79 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Țicleni ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Țicleni.

– HCL numarul 78 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind aprobarea rectificării Bugetului local și veniturii proprii pe anul anul 2015.

– HCL numarul 77 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Pentru completarea HCL Țicleni nr. 74/15.09.2015 privind stabilirea străzilor/aleilor laterale din orașul Țicleni care se vor executa în cadrul etapei Ide asfaltare(modernizare).

– HCL numarul 76 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico+economice ( studiu fezabilitate, studiu geotehnic și studiu topografic) aferente investiției ,,Asfaltare (modernizare) DC 47 Țicleni – Aninoasa, Oraș Țicleni, Județul Gorj

– Anexele la HCL numarul 75 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015

– HCL numarul 75 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.09.2015 – Privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Orașului Țicleni în domeniul privat al Orașului Țicleni și a concesionării acestuia prin licitație publică.

– HCL numarul 74 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 15.09.2015 – Privind stabilirea străzilor/aleilor laterale din orașul Țicleni care se vor executa în cadrul etapei I de asfaltare(modernizare)

– HCL numarul 73 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri proprii pe anul 2015

– HCL numarul 72 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea  înființării ,,Clubului persoanelor vârstnice,,

– HCL numarul 71 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Orașului Țicleni și Școala Populară de Artă pentru instruirea și promovarea grupului instrumental ,,Voinicelul,,

– HCL numarul 70 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea incheierii de către Centrul Cultural al Orașului Țicleni a unui contract de servicii cultural artistice pentru instruirea Ansamblului de Dans ,,Petrolul,,

– HCL numarul 69 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea inchirierii unei suprafețe de teren aparținând domeniu public al Orașului Țicleni

– HCL numarul 68 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea incheierii unui contract de superficie

– HCL numarul 67 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind includerea unui teren în domeniul privat al Orașului Țicleni

– HCL numarul 66 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.08.2015 – Privind aprobarea Anuarului Orașului Țicleni ,,Glasul Cetății,, , ediția 2015

– HCL numarul 65 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 13.08.2015 – Privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni.

– HCL numarul 64 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 10.08.2015 – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținănd domeniului public al Orașului Țicleni, în vederea deschiderii unei clinici medicale/spațiu medical.

– Proces – verbal incheiat azi, 10.08.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni in ședință extraordinară.

– HCL numarul 63 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind asigurarea cofinanțării pentru proiectul ,,Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Gorj, în perioada 2014-2020.

– HCL numarul 62 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

– HCL numarul 61 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind acordarea unui ajutor de urgență minorului Staicu Adelin-Petre-Constantin pentru asigurarea transportului în Italia, la clinica de cardiologie din regiunea Toscana, precum și pentru cheltuielile medicale postoperatorii.

– HCL numarul 60 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,, Asfaltare ( modernizare ) străzi laterale Oraș Țicleni.

– HCL numarul 59 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat între Orașuș Țicleni și Asociația Tinerii Gorjului, în vederea sprijinirii activităților cultural artistice.+Anexa la HCL Țicleni nr. 59/31.07.2015

– HCL numarul 58 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.07.2015 – Privind alegerea președintelui de ședință.

– HCL numarul 57 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-aferente investiției ,,Rețea canalizare menajeră Aleea Parcului,, , reactualizată și completă.

– HCL numarul 56 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2015 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni și pentru Centrul Cultural Oraș Țicleni.

– HCL numarul 55 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2015 – Privind promovarea acțiunilor în instanță pentru rezilierea contractelor de concesiune nr. 11162/11.10.2010 și nr. 5511/12,05,2011, precum și pentru obligarea S.C. Klitehnima Steel Building SRL și S.C. A&A Distribuție Gas SRL la plata redevențelor neachitate și a penalităților de întârziere aferente acestor contracte.

– HCL numarul 54 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2015 – Privind darea în administrare a Sălii de Sport, situate în curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Țicleni, către această unitate de învățămînt.

– HCL numarul 53 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.06.2015 – Privind asocierea Orașului Țicleni în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERRA ROMANA.

– HCL numarul 52 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 15.06.2015 – Privind aprobarea organigrama și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni.

– HCL numarul 51 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 11.06.2015 – Privind participarea Orașului Țicleni, județul Gorj, pentru cooptarea în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Rovinele Gorj.

– HCL numarul 50 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 11.06.2015 – Privind rectificarea Bugetului venituri proprii pe anul 2015 

– HCL numarul 49 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 11.06.2015 – Privind aprobarea amplasării unei cișmele în Orașul Țicleni.

– HCL numarul 48 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 11.06.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,, Reabilitare dispensar ,, .

– HCL numarul 47 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 11.06.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,, Alimentare cu energie electrică spații medicale ,,.

– HCL numarul 46 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.05.2015 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investițiilor ,, Alimentare cu gaze naturale cladiri spații medicale, clădire bibliotecă, clădire locuințe sociale și cladire fostul cinematograf,, .

– HCL numarul 45 – Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, pe raza Orașului Țicleni din Judeșul Gorj + Regulament privind prestarea de activitatii în folosul comunității, aprobate în ședința de Consiliu Local din data de 28.05.2015.

– HCL numarul 44 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.05.2015 – Privind aprobarea încheierii unui contract de superficie.

– HCL numarul 43+Anexa 1 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.05.2015 – Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în orașul Țicleni.

– Bugetul Local pe 2015 – Secțiunea de dezvoltare, Secțiunea de funcționare, Estimări pentru anii 2016 – 2018 * 

– HCL numarul 42- Privind aprobarea reabilitării unor obiective de interes public local prin accesarea de fonduri structurale sau guvernamentale *

– HCL numarul 41- Privind inființarea instituției publice de cultură, cu personalitate juridică ,, Centrul Cultural Oraș Țicleni,, + Anexă la HCL Țicleni nr. 41/ 30.04.2015  *

– HCL numarul 33 – Privind  aprobarea  documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Reabilitare clădire,, *** HCL numarul 34 – Privind imputernicirea reprezentantului Orașului Țicleni ca membru în Comisia pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Aparegio GORJ S.A. *** HCL numarul 35 – Pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL Ticleni nr. 65 din 29.08.2014 privind insușirea variantei celei mai reprezentative a stemei Orașului Țicleni + Anexa la HCL 35 din 30.04.2015 ***  HCL numarul 36 – Privind constatarea tacitei relocațiuni în cazul contractului de închiriere nr. 14767/28.12.2012 *** HCL numarul 37 – Privind aprobarea incheierii unui contract de superficie *** HCL numarul 38 – Privind organizarea și desfașurarea Zilelor Orașului Țicleni în perioada 29 – 31 mai 2015 ***  HCL numarul 39 – Privind aprobarea modificării unor denumirii ale spațiilor, în cadrul documentației tehnico – economice aferente investiției ,, Reabilitare Cladire Spații Medicale ,,*

– HCL numarul 32 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea modificării Actului  Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de  utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de  canalizare „ADIA” Gorj

– HCL numarul 31 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind alegerea presedintelui de sedinta

– HCL numarul 30 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea contului și a situațiilor financiare pe anul 2014

– HCL numarul 29 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind rectificarea Bugetului venituri proprii  pe anul 2015

– HCL numarul 28 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind utilizarea excedentului din venituri  proprii al anului 2014, pentru finanțarea unor cheltuieli la secțiunea de  dezvoltare și secțiunea de funcționare în anul 2015

– HCL numarul 27 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea organigramei și a ștatului  de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului  Țicleni

– HCL numarul 26 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea închirierii prin licitație  publică a unui spațiu în suprafață de 1 mp, în vederea instalării  unei antene voce-date pentru furnizarea de servicii de internet

– HCL numarul 25 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea înființării Grupului  instrumental „Voinicelul” al Centrului Cultural al Orașului  Țicleni

– HCL numarul 24 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Pentru completarea Hotărârii Consiliului  Local Țicleni nr. 35 din 29.05.2014 privind stabilirea impozitelor și  taxelor locale pentru anul 2015 în Orașul Țicleni

– HCL numarul 23 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea documentației  tehnico-economice aferente investiției ”Dalare șanț ape pluviale (zona  Scurtu Ioana – Ciucur Ioana)

– HCL numarul 22 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea documentației  tehnico-economice aferente investiției ”Construire pod peste pârâul  Cioiana, etapa a II-a” (completare la documentația inițială)

– HCL numarul 21 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.03.2015. – Privind aprobarea Planului de analiză și  acoperire a riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul  2015

– Proces – verbal incheiat azi, 27.03.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni in ședință ordinară.

– HCL numarul 20 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobarea unui Protocol de Colaborare între Agenția pentru Agenda Digitală a Romaniei și Orașul Țicleni

– HCL numarul 19 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente investiției ”Reabilitare Clădire pentru Bibliotecă”

– HCL numarul 18 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobareanumarului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

– HCL numarul 17 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobarea Planului anual de acțiune al serviciilor sociale – anul 2015

– HCL numarul 16 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind avizarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2015 de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 – Legea venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

– HCL numarul 15 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind stabilirea nivelului chiriei Cantinei

– HCL numarul 14 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind revenirea fostului cămin de fete la destinția inițială, respectiv spații de cazare ale elevilor, precum și trecerea acesteia în administrarea Liceului Tehnologic Țicleni

– HCL numarul 13 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului public al Orașului Țicleni în vederea deschiderii unei clinici medicale + Anexa nr. 1 + Caiet de sarcini

– HCL numarul 12 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 27.02.2015. – Privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Orașul Țicleni și ACS Petrofac Țicleni în vederea sprijinirii activităților sportive la nivelul Orașului Țicleni + Acord Parteneriat.

– Bugetul Local pe anul 2015, secțiunea de funcționare + dezvoltare și Programul de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare.

– Bugetul Local pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016 și 2018.

– Proces – verbal incheiat azi, 10.02.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni în ședință de îndată.

– HCL numarul 11 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2015 și Nota de fundamentare privind fundamentarea bugetului local pe anul 2015 corectat, cu amendamentele propuse și aprobate în ședința de C.L. din data de 10.02.2015.

– HCL numarul 10 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Șofei Bogdan Laurențiu pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament unui tratament medical de specialitate.

– HCL numarul 9+Anexa aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Orașul Țicleni și S.C. Geoconsulting S.R.L. , în vederea realizării unor proiecte de interes public local.

– HCL numarul 8 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind aprobarea achiziționării unor tablete electronice pentru Consiliul Local și Primăria Orașului Țicleni.

– HCL numarul 7 aprobata in sedinta de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind utilizarea excedentului din anii precedenți pentru finanțarea unor lucrări de investiții.

– HCL numarul 6 aprobata in sedinta de Consiliu Local din data de 10.02.2015. – Privind stabilirea unor masuri pentru respectarea clauzelor contractelor de donatie nr. 6 948/03.06.2009, nr. 10 229/29.08.2011.

– Proces – verbal incheiat azi, 29.01.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni în ședință de îndată.

– HCL numarul 4, 5  aprobate in sedinta de Consiliu Local din data de 29.01.2015.

– Proces – verbal incheiat azi, 08.01.2015, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului Țicleni în ședință de îndată.

– PROIECT BUGET 2015

– HCL numarul 1, 2, 3  aprobata in sedinta de Consiliu Local din data de 08.01.2015

Sari la conținut