– HCL numarul 54 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.05.2016 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Proiect și scenariu de siguranță pentru eliberarea autorizației ISU cantină,, (modernizare cantină spațiu existent) 

– HCL numarul 53 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.05.2016 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Proiectare și execuție rețea alimentare cu apă Aleea Călianului,,

– HCL numarul 52 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.05.2016 – Privind instituirea unei taxe în domeniul salubrizării

– HCL numarul 51 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.05.2016 – Privind aprobarea procedurii operationale de preluare în facturare individuală a proprietarilor din cadrul condominiilor cu destinație de locuință în aria de delegare a operatorului S.C. Aparegio Gorj S.A.

– HCL numarul 50 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 30.05.2016 – Privind avizarea Planuluianual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevazute de Legea 272/2004, republicată privind protecția și promovarea dreptului copilului 

– Proces verbal încheiat azi, 12.05.2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local  al Orașului Țicleni în ședință de îndată

– HCL numarul 49 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 12.05.2016 – Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Țicleni 2014 – 2020 –  partea a II-a 

– HCL numarul 49 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 12.05.2016 – Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Țicleni 2014 – 2020 – partea a I-a 

– HCL numarul 48 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 12.05.2016 – Pentru modificarea HCL nr. 5/25.06.2012 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Țicleni, cu modificările ulterioare

– HCL numarul 47 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 12.05.2016 – Privind validarea mandatului de consilier a d-lui Ianăși Constantin

– HCL numarul 46 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind rectificarea bugetului instituților publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016

– HCL numarul 45 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind aprobarea numarului de asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

– HCL numarul 44 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind amenajarea unui teren aparținând domeniului privat al Orașului Țicleni

– HCL numarul 43 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind includerea unui teren în domeniul privat al Orașului Țicleni

– HCL numarul 42 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Proiectare și execuție instalație de alimentare cu gaze naturale și încălzire termică dispensar veterinar,,

– HCL numarul 41 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Țicleni, județul Gorj

– HCL numarul 40 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 28.04.2016 – Privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni + anexa

– HCL numarul 39 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 15.04.2016 – Privind aprobarea rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016+Raport de specialitate

– HCL numarul 38 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 15.04.2016 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției ,,Proiectare și execuție extindere rețea electrică de joasă tensiune Aleea Cetății, strada Petrolistilor nr. 1 și strada Varfu Vii,,

– HCL numarul 37 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 15.04.2016 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente ,,Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică locuințe sociale P+4,,

– HCL numarul 36 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numarul 35 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mazilu Constantin-Gheorghe

– HCL numarul 34 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind modificarea HCL Țicleni nr. 97/17.12.2015, privind propunerea de schimbare a destinației imobilului ,,cantina liceu,, situat în Orașul Țicleni , nr.710, jud. Gorj

– HCL numarul 33 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 14767/28.12.2011, încheiat cu SC Mediacover SRL

– HCL numarul 32 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind modificarea și completarea Acordului de Parteneriat între Orașul Țicleni și Asociația Tinerii Gorjului, încheiat în vederea sprijinirii activităților cultural artistice.

– HCL numarul 31 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind încheierea unui Protocol între Centrul Cultural Oraș Țicleni și Școala Populară de Artă pentru instruirea și promovarea ansamblului de dans ,,Petrolul,,

– HCL numarul 30 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind încheierea unui Protocol între Centrul Cultural Oraș Țicleni și Școala Populară de Artă pentru instruirea și promovarea grupului instrumental ,,Voinicelul,,

– HCL numarul 29 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind organizarea și desfășurarea festivalului ,,La poalele cetății,, ediția a II-a

– HCL numarul 28 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind aprobarea privind darea în administrarea și exploatarea S.C. APAREGIO GORJ a unui obiectiv de investiții aferent sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al orașului Țicleni 

– Plan de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul 2016

– HCL numarul 27 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 31.03.2016 – Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul 2016

– HCL numarul 26 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni+Anexa 1

– HCL numarul 25 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind organizarea și desfășurarea ,,Zilelor Orașului Țicleni,, ediția a XI-a, în perioada 19 august 2016 – 21 augut 2016

– HCL numarul 24 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Pentru modificarea HCL Țicleni nr. 5/25.06.2012 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Țicleni

– HCL numarul 23 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016+Raport de specialitate+Decizia 10(AJFP Gorj) – continuare

– HCL numarul 23 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016+Raport de specialitate+Decizia 10(AJFP Gorj)

– HCL numarul 22 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Pentru revocarea parțială a HCL Țicleni nr. 73 din 31.08.2015 privind aprobarea rectificării bugetului local și de venituri proprii pe anul 2015

– HCL numarul 21 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a Orașului Țicleni+Regulament al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a Orașului Țicleni – partea a II-a

– HCL numarul 21 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a Orașului Țicleni+Regulament al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a Orașului Țicleni – partea a I-a

– HCL numarul 20 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, practicate de către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA

– HCL numarul 19 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea Orașului Țicleni în anul 2016

– HCL numarul 18 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Șofei Bogdan Laurențiu pentru efectuarea de investigații medicale/ intervenții chirurgicale/ procurarea de medicamente/ efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numarul 17 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind modalitatea de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădinița, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate

– HCL numarul 16 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

– HCL numarul 15 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind avizarea planului de acțiuni sau lucrari de interes local ce se vor executa în anul 2016 de către persoane apte de muncă conform Legii nr. 4 16/2001 – Legea venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

– HCL numarul 14 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale – anul 2016 + anexa

– HCL numarul 13 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.02.2016 – Privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Băndoiu Constantin

– HCL numarul 12+anexa aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind aprobarea Bugetului Local și Bugetului instituților publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016

– HCL numarul 11+anexe aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni

– HCL numarul 10 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind aprobarea execuției Bugetului propriu general al Orașului Țicleni înregistrată la data de 31.12.2016

– HCL numarul 9+anexe aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind acordarea unor facilități fiscale

– HCL numarul 8+anexe aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind inventarierea materie impozabile pentru anul fiscal 2016

– HCL numarul 7 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 29.01.2016 – Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Dungă Matei-Cătălin

– HCL numarul 6 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru investiția ,,Asfaltare (modernizare) străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj,,

– HCL numarul 5 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția ,,Asfaltare (modernizare) străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj,,

– HCL numarul 4 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind utilizarea excentului Bugetului local din anul precedent, pentru finanțarea unor cheltuieli la secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare în anul 2016

– HCL numarul 3 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind utilizarea excedentului din venituri proprii al anului 2015, pentru finanțarea unor cheltuieli la secțiunea de funcționare în anul 2016

– HCL numarul 2 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind acoperirea deficitului la finele anului 2015 din excedent

– HCL numarul 1 aprobată în ședința de Consiliu Local din data de 08.01.2016 – Privind alegerea președintelui de ședință

– Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului Local si a Bugetului Institutilor Publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2016

Sari la conținut