– HCL numărul 105 din data de 23.11.2017 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Țicleni

– HCL numărul 104 din data de 23.11.2017 – Privind aprobarea încetării  contractului de concesionare a imobilelor Grajd 1 și 2, aprobat prin HCL 65/28.07.2017

– HCL numărul 103 din data de 23.11.2017 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea de noi membrii

– HCL numărul 102 din data de 23.11.2017 – Privind aprobarea lucrărilor de demolare a imobilului,,Punct control poartă cămin,,

– HCL numărul 101 din data de 23.11.2017 – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului public al Orașului Țicleni, în vederea deșfășurării activității de ansamblare cablaje pentru autovehicule

– HCL numărul 100 din data de 23.11.2017 – Privind includerea unui teren în domeniul privat al Orașului Țicleni

– HCL numărul 99 din data de 02.11.2017 – Privind rectificarea bugetului local al orașului și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 98 din data de 02.11.2017 – Privind aprobarea atribuirii denumirii unor străzi și alei noi din Orașul Țicleni, Județul Gorj, Consiliul local Țicleni

– HCL numărul 97 din data de 02.11.2017 – Privind modificarea și completarea Nomenclatorul stradal al Orașul Țicleni, județul Gorj , Consiliul local Țicleni

– HCL numărul 96 din data de 02.11.2017 – Privind modificarea și completarea ,,Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public,, Orașului Țicleni, județul Gorj

– HCL numărul 95 din data de 02.11.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Țicleanu Marian Ionuț pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate minorului Țicleanu Marian Mădălin

– HCL numărul 94 din data de 02.11.2017 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției ,,Realizare drum acces și parcări locuințe P+4,,

– HCL numărul 93 din data de 02.11.2017 – Privind schimbarea destinației cladire internat Liceul Tehnologic Țicleni în cladire Liceul Tehnologic Țicleni 

– HCL numărul 92 din data de 02.11.2017 – Privind rectificarea bugetului local al orașului pe anul 2017

– HCL numărul 91 din data de 26.10.2017 – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (respectiv o cameră) aparținând domeniului public al Orașului Țicleni, în incinta Casei de Cultură, în vederea montării unor echipamente electronice necesare funcționării rețelei de comunicații electronice(TV, internet, telefonie fixă)

– HCL numărul 90 din data de 26.10.2017 – Privind aprobarea organizării evenimentului ,,Trecerea în noul an 2018,, și a manifestărilor dedicate acestui eveniment

– HCL numărul 89 din data de 26.10.2017 – Privind aprobarea organizării evenimentului ,,Spectacol de colinde,, 2017

– HCL numărul 88 din data de 26.10.2017 – Privind aprobarea organizării evenimentului ,,1 Decembrie – Ziua Națională a României,, și a manifestărilor dedicate acestui eveniment

– HCL numărul 87 din data de 26.10.2017 – Privind aprobarea ,,Agendei culturale a orașului Țicleni,, – pentru anul 2018

– HCL numărul 86 din data de 26.10.2017 – Privind încetarea Acordului de Parteneriat între Orașul Țicleni și Asociația Tinerii Gorjului, încheiat în vederea sprijinirii activităților cultural artistice conform HCL numărul 80/28.09.2017

– HCL numărul 85 din data de 26.10.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Țicleanu Marian Ionuț pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate minorului Țicleanu Marian Mădălin

– HCL numărul 84 din data de 26.10.2017 – Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018

– HCL numărul 83 din data de 11.10.2017 – Privind rectificarea bugetului local al orașului și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 82 din data de 28.09.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vulpe Elena pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 81 din data de 28.09.2017 – Privind suplimentarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

– HCL numărul 80 din data de 28.09.2017 – Privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Orașul Țicleni și Asociația Tinerii Gorjului, încheiat în vederea sprijinirii activităților cultural artistice  

– HCL numărul 79 din data de 28.09.2017 – Privind desemnarea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității ȚICLENI

– HCL numărul 78 din data de 28.09.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Lumezeanu Elena pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 77 din data de 28.09.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Vulpe Sorin pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 76 din data de 28.09.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Filipescu Gheorghe pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirugicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 75 din data de 28.09.2017 – Privind rectificarea bugetului local al orașului și bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 74 din data de 28.09.2017 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numărul 73 din data de 07.09.2017 – Privind schimbarea destinației unei săli de curs din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Țicleni în Cabinet stomatologic școlar 

– HCL numărul 72 din data de 31.08.2017 – Privind propunerea de schimbare a destinației imobilului ,,Locuințe sociale,, în ,,Locuințe,, , imobil situat în orașul Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 710, jud. Gorj

– HCL numărul 71 din data de 31.08.2017 – Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului

– HCL numărul 70 din data de 31.08.2017 – Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a Grajdului nr. 3 și a suprafeței de 1750 mp aferentă acestuia

– HCL numărul 69 din data de 31.08.2017 – Privind aprobarea documentației tehnico-materiale a investiției,,Realizare Pod Strada Bărbăteștilor-Parcu Mare, oraș Țicleni,,

– HCL numărul 68 din data de 31.08.2017 – Privind modificarea HCL 64/28,07,2017 privind reîncadrarea personalului salariat potrivit prezentei legi pe noile funcții,grade/trepte profesionale,gradație corespunzătoare vechimii in muncă și vechime în specialitate ,cu stabilirea salariilor de bază ,soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizaților lunare, pentru aparatul de specialitateal Primarului Orașului Țicleni

– HCL numărul 67 din data de 31.08.2017 – Privind aprobarea completării cu următorul capitol,,Un pios omagiu pentru înaintași noștri care au facut Romania Mare, cu imense sacrificii umane, acum un secol,, al Anuarului Orașului Țicleni ,,Glasul Cetății,, , ediția 2017

– HCL numărul 66 din data de 28.07.2017 – Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului public al Orașului Țicleni, în vederea desfășurării activității de asamblare cablaje pntru autovehicule  

– HCL numărul 65 din data de 28.07.2017 – Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a Grajdurilor nr. 1 și nr. 2 a suprafeței de 1650 mp aferentă acestora

– HCL numărul 64 din data de 28.07.2017 – Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personalul contractual salarizat potrivit familiei ocupaționale ,,administrație,, numiți/angajați în Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Țicleni

– HCL numărul 63 din data de 28.07.2017 – Privind organizarea și desfășurarea evenimentului ,,Ziua Vârstnicilor,,

– HCL numărul 62 din data de 28.07.2017 – Privind organizarea și desfășurarea Hramului de Sf. Mărie

– HCL numărul 61 din data de 28.07.2017 – Privind aprobarea Anuarului Orașului Țicleni ,,Glasul Cetății,, , ediția 2017

– HCL numărul 60 din data de 14.07.2017 – Privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 59 din data de 29.06.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Coconețu Elena-Daniela pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 58 din data de 29.06.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vulpe Vasilica Daniela pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 57 din data de 29.06.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Șofei Bogdan Laurențiu pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 56 din data de 29.06.2017 – Privind alegerea președintelui de ședință

– HCL numărul 55 din data de 29.06.2017 – Privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 54 din data de 29.06.2017 – Privind aprobarea REGULAMENTULUI  INTERN al aparatului de specialitate al primarului Orașului Țicleni

– HCL numărul 53 din data de 29.06.2017 – Privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE și CODUL ETIC al aparatului de specialitate al primarului Orașului Țicleni

– HCL numărul 52 din data de 16.06.2017 – Privind solicitarea Primăriei Orașului Țicleni pentru sponsorizare a unor bunuri imobile, catre S.C. OMV PETROM S.A. București

– HCL numărul 51 din data de 25.05.2017 – Privind aprobarea colectivului de redacție al Anuarului Orașului Țicleni ,,Glasul Cetății,, , ediția 2017

– HCL numărul 50 din data de 25.05.2017 – Privind aprobarea documentației tehnico – economice a investiției ,,Rețea alimentare cu apă și canalizare grup sanitar persoane cu dizabilități,,

– HCL numărul 49 din data de 25.05.2017 – Privind aprobarea documentației tehnico – economice a investiției ,,Amenajare grup sanitar persoane cu dizabilități,,

– HCL numărul 48 din data de 25.05.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vîrjog Sabina pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 47 din data de 12.05.2017 – Privind aprobarea comercializării de produse și de servicii, precum și a taxei pentru ocuparea temporară a locurilor publice în perimetrul de organizare și desfășurare a Zilelor Orașului Țicleni – Stadionul Orașului Țicleni

– HCL numărul 46 din data de 12.05.2017 – Privind rectificarea bugetului local și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 45 din data de 27.04.2017 – Privind încheierea unui Protocol între Centrul Cultural Oraș Țicleni și Școala Populară de Artă pentru instruirea și promovarea grupului intrumental ,,VOINICELUL,, și Ansamblul ,,PETROLUL,,

– HCL numărul 44 din data de 27.04.2017 – Privind revocarea din calitatea de reprezentant ai asociaților persoane juridice și numirea reprezentantului Orașului Țicleni, în cadrul Adunării Generale a Asociaților la S.C. SALUBRIS GILORT SRL Târgu Cărbunești

– HCL numărul 43 din data de 27.04.2017 – Privind aprobarea organizării și desfășurării ,,Zilelor orașului Țicleni,, în perioada 2-4 iunie 2017 și a manifestărilor dedicate acestui eveniment

– HCL numărul 42 din data de 27.04.2017 – Privind aprobarea organizării evenimentului ,, 1 Iunie – Ziua Copilului,, și a manifestărilor dedicate acestui eveniment 

– HCL numărul 41 din data de 27.04.2017 – Privind virarea unui procent de 20% din sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică care se constituie ca și venit la bugetul local, conform LEGII NR.213/1998 actualizată

– HCL numărul 40 din data de 27.04.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Buștean Marin pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 39 din data de 27.04.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Ancuța Constantin pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 38 din data de 27.04.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Bădița Ioana pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 37 din data de 27.04.2017 – Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vulpe Elena pentru efectuarea de investigații medicale/intervenții chirurgicale/procurarea de medicamente/efectuarea unui tratament medical de specialitate

– HCL numărul 36 din data de 27.04.2017 – Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul localității Țicleni

– HCL numărul 35 din data de 30.03.2017 – Privind aprobarea Bugetului Local și Bugetului instituților finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2017

– HCL numărul 34 din data de 30.03.2017 – Privind utilizarea excedentului din anii precedenți pentru finanțarea unor lucrări de investiții

– HCL numărul 33 din data de 30.03.2017 – Privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local și Bugetului instituților publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016

– HCL numărul 32 din data de 30.03.2017 – Privind modificarea HCL. nr. 69/06.01.2017 pentru utilizarea excedentului din venituri proprii al anului 2016, pentru finanțarea unor cheltuieli la secțiunea de funcționare in anul 2017

– HCL numărul 31 din data de 30.03.2017 – Privind virarea unor sume incasate din anii anteriori la alte venituri ale Bugetului Local

– HCL numărul 30 din data de 30.03.2017 – Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul 2017

– HCL numărul 29 din data de 30.03.2017 – Privind organizarea și desfășurarea Hramului Sf. Gheorghe

– HCL numărul 28 din data de 30.03.2017 – Privind acordarea de burse sociale, burse de orfan pentru semestrul I din anul școlar 2016-2017 și acordarea de rechizite școlare

– HCL numărul 27 din data de 30.03.2017 – Privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției ,, Reabilitare termică clădire locuințe sociale P+4 și amenajare exterioară teren aferent

– HCL numărul 26 din data de 30.03.2017 – La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Țicleni ca membru al Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Țicleni

– HCL numărul 25 din data de 30.03.2017 – Privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului Țicleni în anul 2017

– HCL numărul 24 din data de 30.03.2017 – Privind alegerea președintelui de ședință 

– HCL numărul 23 din data de 13.03.2017 – Privind controlul intern/managerial în cadrul orașului Țicleni 

– HCL numărul 22 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea termică și reparații interioare internat – Liceul Tehnologic Țicleni,, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 21 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,, Dotarea cabinetului medical școlar stomatologic Țicleni,, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 20 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,, Dotarea cabinetului medical școlar – Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni,, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 19 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,, Dotarea cabinetului medical școlar – Liceul Tehnologic Țicleni,, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 18 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,,Extindere și amenajare grădiniță cu program prelungit la Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni,, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 17 din data de 13.03.2017 – Privind aprobarea proiectului,, Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în orașul Țicleni, județul Gorj, și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

– HCL numărul 16 din data de 23.02.2017 – Privind normativele proprii de cheltuieli ale Orașului Țicleni și unităților subordonate acestuia, pentru consumul lunar de carburanți și pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice

– HCL numărul 15 din data de 23.02.2017 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Țicleni

– HCL numărul 14 din data de 23.02.2017 – Privind revocarea hotărârii nr. 2/26.01.2017 privind aprobarea reducerii cu 50% a nivelului chiriei ,, Centrului de Festivități,, pentru angajații primăriei și consilierii locali

– HCL numărul 13 din data de 23.02.2017 – Privind aprobarea transferării în regim de gratuitate a unor creații sculpturale realizate în cadrul Proiectului ,,Bursa Brâncuși,,

– HCL numărul 12 din data de 23.02.2017 – Privind revocarea HCL nr. 31/27.09.2016 privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Consiliului Local Țicleni, pe toată durata mandatului 2016-2020 

– HCL numărul 11 din data de 23.02.2017 – Privind organizarea și desfășurarea zilei de ,,8 Martie – Ziua Internațională a Femeii,,

– HCL numărul 10 din data de 23.02.2017 – Privind împuternicirea reprezentantului Orașului Țicleni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare ADIA Gorj, de a vota favorabil acceptarea de noi membrii

– HCL numărul 9 din data de 14.02.2017 – Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției ,,Asfaltare (modernizare) străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj,,

– HCL numărul 8 din data de 26.01.2017 – Privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2017

– HCL numărul 7 din data de 26.01.2017 – Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Țicleni

– HCL numărul 6 din data de 26.01.2017 – Privind aprobarea Planului anual de acțiune al serviciilor sociale anul 2017

– HCL numărul 5 din data de 26.01.2017 – Privind aprobarea numărului de asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

– HCL numărul 4 din data de 26.01.2017 – Privind avizarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute de Legea 272/2004, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului

– HCL numărul 3 din data de 26.01.2017 – Privind avizarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat, cu modificarile și completările ulterioare

– HCL numărul 2 din data de 26.01.2017 – Privind completarea HCL numărul 59/15.12.2016 privind stabilirea nivelului chiriei ,,Centrului de Festivități,,

– HCL numărul 1 din data de 26.01.2017 – Privind acordarea acceptului de înființare a Consorțiului Școlar Țicleni

Sari la conținut