Skip to content Skip to footer

Învățământ

Învățământ

Unități școlare

Liceului Tehnologic Ţicleni

Istoria Liceului Tehnologic Ţicleni este strâns legată de istoria petrolului de pe meleagurile Gorjului. Liceul nostru a luat fiinţă în anul 1973 ca urmare a necesităţii calificării forţei de muncă în domeniul petrolului iar în prezent şcolarizează elevi în domeniul real, uman şi tehnic. Liceul Tehnologic Țicleni, amplasat în centrul orasului Ticleni, este un liceu cu personalitate, un loc unde se concentrează, se solidifica și se adaugă calitate, varietate și domeniu de aplicare pentru viața elevilor. Liceul Tehnologic Țicleni ca organizaţie furnizoare de educaţie își propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.

Școala Gimnaziala nr.1 Ticleni

O prima atestare a învătământului în localitatea Țicleni datează din 1833-1834. O școala primară s-a înființat în anul 1910 în clădirea Sfatului Popular, care este actualmente grădiniță, apoi s-a construit în 1925 propriul local cu 2 săli de clasa și a functionat ca Școala Gimnazială. Abia în anul 1955 s-a construit al doilea corp de clădire cu 6 săli de clasă care funcționează și în prezent. Tot în 1925 s-a construit Școala Primară nr. 2 Tunși cu 2 săli, școala cu tradiție pentru satul Tunși și pentru orașul Țicleni. În 1930 s-a construit Școala Primară nr. 3 în satul Rășina, iar în 1958 s-a construit o școala pentru cartierul Gura Lumezii. De asemenea în anul 1973 s-au construit 4 gradinițe și o Creșe pentru copii. Creșa a devenit ulterior Casa Pionierului, apoi Clubul Elevilor , iar din 1991 imobilul a fost preluat de Școala Generala și mutate aici clasele I-IV.  În 2005 s-a început construcția unei noi școli, cu 8 săli de clasă în curtea Școlii Generale, care, odată terminată, a rezolvat problema învățământului gimnazial din Țicleni, desfiintându-se schimbul 2 de lucru pentru a li se asigura elevilor posibilitatea de deplasare dinspre școala pe timp de zi , distantele fiind foarte mari: 7-8 km. Școala Gimnaziala nr.1 Ticleni este asezată în centrul orașului, pe strada Petroliștilor, în apropiere de Liceul Tehnologic Țicleni și Primaria orașului. 

În plan local, educaţia se realizează  în unităţi de stat. Învăţământul de stat se desfăşoară într-un număr de 1 şcoală gimnazială, 1 liceu tehnologic, 1 grădiniță.

  • Liceul Tehnologic Țicleni – Strada Stadionului, nr.1, Orașul Țicleni, Județul Gorj, Telefon/Fax : 0253 234 391, E-mail:gsipt@yahoo.com, www.liceulticleni.ro
  • Școala Gimnazială nr. 1 – Învățământ gimnazial și preșcolar – Strada Petroliștilor Nr. 686, Oraș Țicleni, Județul Gorj, Telefon/fax:0253/ 234094 .  Învățământ primar – Str. Aleea Snagov, nr 1, Oraș Țicleni, Județul Gorj, https://www.scoalaticleni.ro/
     
Sari la conținut