– Anunț privind consultarea propunerilor preliminare ,, Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism – ,, Amenajare unei platforme pretratare mecanică a deșeurilor nepericuloase și a deșeurilor periculoase protejată cu geomembrană și geotextil ,,. ,,

– Anunț privind consultarea propunerilor preliminare ,, Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism – ,, Amenajare unei platforme pretratare mecanică a deșeurilor nepericuloase și a deșeurilor periculoase protejată cu geomembrană și geotextil ,,

Concurs de pescuit sportiv ,, Fir întins ,, Ediția I-a + Regulament concurs

Comunicat de presă

 

Primăria Oraşului Ţicleni şi Consiliul Local Ţicleni organizează sâmbătă, 20 iulie  2013, începând cu ora 6,15, concursul de pescuit sportiv „Fir întins” Editia I-a.

Echipele concurente vor fi formate din 3 pescari.

Înscrierile se fac până pe data de 19 iulie ora 12,00.

Regulamentul competiţiei se găseşte la sediul Primăriei Oraşului Ţicleni, precum si pe www.primarieticleni.ro.

Vă aşteptăm cu drag!

Primar,

Radu Constantin

 

Partener media: Acces TV (Emisiunea "D'ale pescuitului"). Producator si realizator: actor Ionut Stoica.

 

====================================================================

REGULAMENTUL CONCURSULUI

de pescuit sportiv „Fir întins”

 1. Fiecare pescar va pescui cu 3 undiţe (sau lansete).
 2. Concurenţii sunt obligaţi să aibă grijă să nu rănească sau să omoare peştii.
 3. Concurentii sunt obligati sa trateze competiţia cu sportivitate şi fără excese ce pot deranja restul participanţilor la concurs.
 4. Pe timpul concursului, concurenţii nu au voie să primească ajutor de la nici o persoana, din afara standului, la scoaterea capturii.
 5. Cântarirea se face şi se înscrie în grame, într-un tabel pe care-l vor semna concurentul, un arbitru şi vecinul martor. Nici o reclamaţie ulterioară nu va fi luata în consideratie.
 6. În cazul în care, la cântarul oficial, concurentul se prezinta cu exemplare moarte sau grav rănite, acestea nu se vor puncta.
 7. După cântarire peştele va fi eliberat cu grijă, în prezenta arbitrului şi a martorului.
 8. Clasamentul final se stabileşte după cantitatea totală de peşte prinsă pe toată durata concursului. În caz de egalitate, pentru orice premiu, câştigătorul va fi desemnat după cea mai mare captură.
 9. Dacă intervin probleme care au fost omise in regulament, acestea vor fi soluţionate la faţa locului de organizatori. Avertismentele pentru diferitele tipuri de abateri pot fi cumulate; la 5 avertizari diferite, concurentul va fi descalificat.
 10.  Orice încercare de fraudă atrage după sine descalificarea echipei din care cei vinovaţi fac parte.
 11.  În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viaţa concurentilor (furtuna, descarcari electrice, vânt foarte puternic), organizatorii pot întrerupe parţial sau total desfăşurarea concursului. O decizie privind eventuala reprogramare a concursului, eventual stabilirea câştigatorilor în baza rezultatelor obţinute, până la întreruperea concursului, va fi luată pe loc de organizatori.
 12.  Orice partidă de pescuit implică riscuri inerente de accidente, pe care participanţii la concurs şi le asuma. În consecinţă, organizatorii nu pot fi traşi la răspundere în cazul producerii unor accidente nedorite.

Etnografie şi folclor

Costumul popular gorjenesc purtat de locuitorii din Ţicleni este de o eleganţă plină de rafinament. Dintre elementele distictive ale portului popular la femei amintim : basma de borangic (pentru găteala capului) şi broboadă de lână, catrinţă, poale, brăciri, ciupag(cămaşe cu râuri), cojoc sau haină lungă din piele de oaie.

 

La bărbaţi, costumul are în componenţă căciulă, cioareci, cămaşă din pânză şi şubă din dimie albă. Vesta şi pantalonii schillereşti din lână ereau din dimie finisată la piuă.

 

În ceea ce priveşte obiceiurile, ne oprim la cele legate de căsătorie-nuntă fiind cel mai important eveniment din viaţa omului. Invitaţiile la nuntă se fac de către cumnatul de mână şi ginere, însoţiti de lautari, care oferea o ploscă cu ţuică din care cel invitat bea, în semn de acceptare. Un obicei nelipsit este barbieritul mirelui, învelitul miresei, adusul apei,hora bradului şi a miresei. Hora (replica optimistă dată singurătăţii ca subliniere a forţei colective) şi sârba (metaforă a drumului spiritual al vieţii ce incearcă să descopere noi sensuri ale vieţii) sunt nelipsite de la nuntă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ referitor la intenţia de ,, Reactualizare-Revizuire a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism oraş Ţicleni, judeţul Gorj,, .

 În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria oraşului Ţicleni din judeţul Gorj, prin reprezentantul sau legal, Radu Constantin în calitate de primar, aduce la cunostiinţă publică intenţia de " Reactualizare-Revizuire a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism oraş Ţicleni". Beneficiarul acestei documentaţii de urbanism este oraşul Ţicleni, care intenţionează să reactualizeze-revizuiască Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism. Se va urmări extinderea limitelor extravilanului, stabilirea modului de utilizare a teritoriului  din intravilan, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, extinderea controlată a zonelor construite, promovarea unui transport urban eficient. etc. Răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă va fi pus la dispoziţia publicului pe site-ul instituţiei www.primarieticleni.ro . Persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menţionat, pînă la data de 10.12.2012, prin următoarele forme de comunicare:     

 – poştă, la adresa: Primaria oraşului Ţicleni, strada Petroliştilor, nr. 769, Ţicleni, judeţul Gorj, cod 215600 ;

 – fax la numarul de telefon 0253/234333;

 – e-mail: primaria_ticleni@yahoo.com sau personal la sediul Primăriei oraşului Ţicleni – persoană de contact – d-na Veronica Glodeanu, compartimentul Urbanism şi Autorizări. 

Sari la conținut