Erată la ,,Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului din data de 25.04.2019,,

ERATĂ

La Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului din data de 25.04.2019

Având în vedere anunțul publicat în data de 25.04.2019 privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului datele de afișare se modifică astfel:

Data de început a afișării: 02.05.2019

Data de sfârșit a afișării: 01.07.2019

Adresa locului afișării publice: sala de ședințe Primăria Țicleni

Repere pentru identificarea locației Primăria Țicleni

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Țicleni.

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: LUNI-VINERI, între orele 09:00-15:00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa  http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

 

PRIMAR,

RADU CONSTANTIN

Anunt de licitație

Oraşul Ţicleni cu sediul în Ţicleni, str. Petroliştilor nr. 769, judeţul Gorj, organizează, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, licitaţie publică cu strigare a unui imobil aparţinând domeniului public al oraşului Ţicleni, în vederea desfăşurării activităţii de asamblare cablaje pentru autovehicule. Data licitaţiei este 27.12.2017, ora 11,00, locul desfăşurării acesteia fiind la sediul Primăriei Oraşului Ţicleni mai sus menţionat. Nivelul chiriei de pornire a licitaţiei este 680,58 lei/lună. Oferta trebuie să fie conformă cu caietul de sarcini al închirierii, care poate fi procurat de la sediul Primăriei oraşului Ţicleni sau de pe site-ul www.primarieticleni.ro.

 

Skip to content