Skip to content Skip to footer

Anunt Studiu socio-uman

 

Romanian

English

În a doua jumatate a lunii octombrie 2014, o echipă de cercetători din centrul universitar Timişoara va realiza un sondaj de opinie privind calitatea vieţii şi traiul în comun în Țicleni.

Cercetarea va folosi la o mai bună cunoaştere a realității Țicleniului de astăzi – a problemelor şi aşteptărilor locale – și va sta la baza unei strategii de dezvoltare locală și regională durabilă realizată împreună cu comunitatea, autoritățile locale și agenții economici din zonă.

Sondajul va consta în aplicarea de chestionare la domiciliul cetăţenilor – aproximaticv 500 de gospodării locale alese potrivit unui anumit pas statistic stabilit în mod obiectiv de cercetători. Pentru a ne asigura că rezultatele studiului vor reprezinta o radiografie reală a comunității, avem nevoie de sprijinul dvs. pentru a răspunde la întrebările adresate de către operatorii de teren cât mai sincer și complet.

Chestionarul este anonim iar raspunsurile individuale nu vor fi comunicate altor persoane ci vor servi doar unor analize statistice care vor fi raportate înapoi către comunitate o dată ce studiul va fi finalizat. Astfel, vor fi puse bazele strategiei locale de dezvoltare într-un mod informat și cu toate părțile interesate implicate.

Acest studiu este inițiat de autoritățile locale Ticleni cu sprijinul Petrofac și va fi desfășurat și în alte comunități unde Petrofac este prezent.

 

During the second half of October 2014, a team of researchers from the University of Timisoara will conduct a survey concerning the livelihood and standard of living in Ticleni.

The research study will enable clarity to be built about the reality in Ticleni today – local issues and expectations – and will lay the foundation for a local and regional sustainable development strategy made together with the community, local authorities and the local businesses.

As part of the survey, a questionnaire will be applied to citizens at their homes – approx. 500 households will be subject to the questionnaire, selected as per an objective methodology established by the researchers. To ensure that the results of the study will be an accurate representation of the reality, your honest and complete answers to the questions addressed to you by the questionnaire operators will be essential.

The questionnaire is anonymous, and individual responses will not be communicated to third parties. They will serve for statistical analysis only, which, once complete, will be reported back to the community. This way, the foundation for a local sustainable development strategy will be laid in an informed way and with all interested parties engaged.

This study is initiated by the local authorities in Ticleni with support from Petrofac and will also be conducted in other localities where Petrofac is present.

 

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut