În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria oraşului Ţicleni din judeţul Gorj, prin reprezentantul sau legal, Radu Constantin în calitate de primar, aduce la cunostiinţă publică intenţia de " Reactualizare-Revizuire a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism oraş Ţicleni". Beneficiarul acestei documentaţii de urbanism este oraşul Ţicleni, care intenţionează să reactualizeze-revizuiască Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism. Se va urmări extinderea limitelor extravilanului, stabilirea modului de utilizare a teritoriului  din intravilan, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, extinderea controlată a zonelor construite, promovarea unui transport urban eficient. etc. Răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă va fi pus la dispoziţia publicului pe site-ul instituţiei www.primarieticleni.ro . Persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menţionat, pînă la data de 10.12.2012, prin următoarele forme de comunicare:     

 – poştă, la adresa: Primaria oraşului Ţicleni, strada Petroliştilor, nr. 769, Ţicleni, judeţul Gorj, cod 215600 ;

 – fax la numarul de telefon 0253/234333;

 – e-mail: primaria_ticleni@yahoo.com sau personal la sediul Primăriei oraşului Ţicleni – persoană de contact – d-na Veronica Glodeanu, compartimentul Urbanism şi Autorizări. 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Sari la conținut